Poradnik – Projektowanie i zakładanie ogrodów cz.4

projektowanie ogrodów

Poradnik – Projektowanie i zakładanie ogrodów cz.4

Projektowanie ogrodów zaczynamy od przemyślenia ukształtowania terenu w naszym ogrodzie.

Może jeszcze na tym etapie projektu tego nie wiemy, ale problem pojawi się, jeśli będziemy planowali jakiekolwiek wykopy.  Może to być oczko wodne, wgłębnik, czy obniżenie terenu. Dobrze jest zastanowić się już teraz, co zrobimy z ziemią i przewidzieć jej wykorzystanie podczas projektowanie ogrodów.

Popatrzmy na powierzchnię działki. Czy jest ona niżej, czy wyżej w stosunku do otaczającego terenu. Jeśli mamy ogród  na gruncie gliniastym, lub innym nieprzepuszczalnym, to problem istnieje, gdy  nasz ogród jest niżej niż otaczajacy go teren. Podczas deszczu woda z sąsiednich działek będzie spływała do nas. Nasze rośliny będą się w niej topiły, a ziemia zamieni się w bagnisko.  Projektowanie ogrodów to etap, na którym rozwiążesz te problemy.

Co możemy zrobić, na etapie projektowania ogrodu, aby tego uniknąć?

Po pierwsze możemy podnieść teren, tak, aby nasz ogród był wyżej niż otaczające go działki. Jeszcze lepiej jeśli zrobimy spadek i woda będzie swobodnie z niego odpływała. Jest to jednak rozwiązanie połowiczne. Każde naczylenie gruntu pociąga za sobą erozję oraz problemy w utrzymaniu np. ściółki.

Co więc jeszcze możemy zrobić? Możemy zrobić drenaż z prawdziwego zdarzenia. Jest to na glebie gliniastej trudne, ale warto spróbować, jeśli inwestycję w ogród traktujemy poważnie. Studzienki chłonne koniecznie muszą sięgać do warstwy piasku. Rury drenażowe muszą być wkopane dość gęsto. Woda z powierzchni działki musi do nich spływać. Musimy zadbać o to, aby glina nie zamulała rur. Powinny być obsypane żwirem , który razem z rurą należy owinąć włókniną, zatrzymującą drobne frakcje. Dodatkowo rury można też zawinąć we włókninę.

Trzecia rzecz to wymieszanie wierzchniej warstwy gleby, najlepiej aż do poziomu wkopanych rur, z piachem i ziemią próchniczną. Rozluźni to strukturę gleby, w której będą rosły rośliny i umożliwi przesiąkanie wody do rur, które mają ją zbierać z ogrodu i odprowadzać do studzienek.

Możemy też podpiąć się z naszym drenażem do instalacji odprowadzającej wodę z rynien, jeśli jest taka.

%d bloggers like this: